2,000,000 تومان
شماره آگهی: 15149

توضیحات آگهی

گوشی کار کرده است فقط سوکت خرابه