3,450 تومان
شماره آگهی: 11882

توضیحات آگهی

گوشی در حد آک تمیز بدون خط و خراش
بدون باز شدن و عوارض
انتقال مالکیت ۶۴ /۴
۱۶ ماه گرانتی داره ۲ ماه استفاده شده
همراه با کارتن و وسایل آن

فروشگاه گوشیکا

فروشگاه اینترنتی گوشیکا

رجیستری موبایل

رجیستری گوشی بدون پاسپورت

فروش پاسپورت

فروش امتیاز پاسپورت