گوشیکا - خرید و فروش گوشی کارکرده و دست دوم
3,450 تومان
شماره آگهی: 11882
گوشیکا - خرید و فروش گوشی کارکرده و دست دوم

توضیحات آگهی

گوشی در حد آک تمیز بدون خط و خراش
بدون باز شدن و عوارض
انتقال مالکیت ۶۴ /۴
۱۶ ماه گرانتی داره ۲ ماه استفاده شده
همراه با کارتن و وسایل آن