3,000,000 تومان
شماره آگهی: 930

توضیحات آگهی

گوشی بسیارخوبیه درحدنوفقط دوررنگ گوشی پریده ک زیادتوچش نیس اندرویو۹ شارژروهندزفری نداره ولی کارتن موجوده ک تخفیف جزعی داده میشه تمیزیه گوشی توعکس معلومه بازدید=خرید