6,700,000 تومان
شماره آگهی: 1143

توضیحات آگهی

باز نشده تمیز ۱۲۸ گیگ همراه جعبه و انتقال مالکیت