گوشیکا - خرید و فروش گوشی کارکرده و دست دوم
11,200,000 تومان
شماره آگهی: 11909
گوشیکا - خرید و فروش گوشی کارکرده و دست دوم

توضیحات آگهی

سفید
LLA
از اول دست خودم بوده
در حد
سالم با کارتن و ارائه فاکتور خرید اولیه