گوشیکا - خرید و فروش گوشی کارکرده و دست دوم
3,500,000 تومان
شماره آگهی: 4135
گوشیکا - خرید و فروش گوشی کارکرده و دست دوم

توضیحات آگهی

باز نشده تمیز با کارتن و مالکیت