گوشیکا - خرید و فروش گوشی کارکرده و دست دوم
7,300,000 تومان
شماره آگهی: 10911
گوشیکا - خرید و فروش گوشی کارکرده و دست دوم

توضیحات آگهی

رم 8 – تمیز و سالم – در حد – به شرط کارشناسی – ویتنام اصلی