2,500,000 تومان
شماره آگهی: 16408

توضیحات آگهی

A6 حافظه ۳۲.
سالم و بدون مشکل سخت و نرم افزاری.
تخفیف داده میشود.