2,000,000 تومان
شماره آگهی: 15266

توضیحات آگهی

گوشی خوبه هست چون به پولش نیاز دارم میخام بفروشم