3,500,000 تومان
شماره آگهی: 2513

توضیحات آگهی

رنگ زیبای آبی فانتوم…. دوربین سه گانه…بدن تعمیر و ضربه