گوشیکا - خرید و فروش گوشی کارکرده و دست دوم
گوشیکا - خرید و فروش گوشی کارکرده و دست دوم

توضیحات آگهی

سالم و نو باضمانت بدون هیچ مشکلی نشد که عکس بزارم