گوشیکا - خرید و فروش گوشی کارکرده و دست دوم
گوشیکا - خرید و فروش گوشی کارکرده و دست دوم

توضیحات آگهی

نیاز مالی به فروش می رود

به خریدار گوشی تخفیف هم داده میشود