4,200,000 تومان
شماره آگهی: 6872

توضیحات آگهی

گوشی تمیزه حافظه 64 رام 4