گوشیکا - خرید و فروش گوشی کارکرده و دست دوم
گوشیکا - خرید و فروش گوشی کارکرده و دست دوم

توضیحات آگهی

از همه نظر عالی گوشی به علت نیاز مالی مجبور به فروشش میشم تخفیف جزئی به خریدار واقعی