1,800,000 تومان
شماره آگهی: 2035

توضیحات آگهی

گوشی با تمامی وسایل سالم رنگ گلد با انتقال مالکیت و جعبه