گوشیکا - خرید و فروش گوشی کارکرده و دست دوم
گوشیکا - خرید و فروش گوشی کارکرده و دست دوم

توضیحات آگهی

گوشی با تمامی وسایل سالم رنگ گلد با انتقال مالکیت و جعبه