گوشیکا - خرید و فروش گوشی کارکرده و دست دوم
3,500,000 تومان
شماره آگهی: 1225
گوشیکا - خرید و فروش گوشی کارکرده و دست دوم

توضیحات آگهی

گوشی سالم و همراه با وسایل شارژ و کارتن و انتقال مالکیت میباشد