توضیحات آگهی

گوشیم نو نو بدون خش با قاب فابریک و گلس پول لازمم