10,500,000 تومان
شماره آگهی: 4013

توضیحات آگهی

گوشی ۸ پلاس سالم ۸۲٪ باتری