6,200,000 تومان
شماره آگهی: 4357

توضیحات آگهی

گوشي از اول دست خودم بوده و بسيار مراقب بوده ام و باطري نو است به همراه جعبه و لوازم