گوشیکا - خرید و فروش گوشی کارکرده و دست دوم
7,000,000 تومان
شماره آگهی: 14905
گوشیکا - خرید و فروش گوشی کارکرده و دست دوم

توضیحات آگهی

گوشی درحدنومی باشد معاوضه با پایین ترمی کنم سر می گیرم مثال a,80