1,650,000 تومان
شماره آگهی: 6754

توضیحات آگهی

گوشی گاملا سالم به شرط تست فقط انتنش خرابه هزینه تعمیرش ۳۰۰ ۴۰۰ زیر قیمت گذاشتم
سر معامله تخفیفم میدم
کارتن و… داره از اول دست خودم بود پول لازمم