توضیحات آگهی

گوشی کاملا سالم چهار پنج ماه کار کرد پلمپ باز نشده
بدون خط خش

فروشگاه گوشیکا

فروشگاه اینترنتی گوشیکا

رجیستری موبایل

رجیستری گوشی بدون پاسپورت

فروش پاسپورت

فروش امتیاز پاسپورت