2,500,000 تومان
شماره آگهی: 6038

توضیحات آگهی

– رنگ آبی
– یکبار باتری گوشی تعویض شده
– خرید سال 97