توضیحات آگهی

فوری خریدار واقعی به شماره ذیل تو واتساپ پیام بده ۰۹۰۱۶۰۹۲۲۴۹