3,900,000 تومان
شماره آگهی: 4130

توضیحات آگهی

6s
64G
Silver
گوشی سالم
LLA