3,800,000 تومان
شماره آگهی: 3149

توضیحات آگهی

گوشی حدودا ۱ ماه و نیم کار کرده و در حد نو میباشد
رنگ زرد