4,000,000 تومان
شماره آگهی: 8024

توضیحات آگهی

گوشی نو است هیچ مشکلی ندارد خریدار واقعی تخفیف داره