گوشیکا - خرید و فروش گوشی کارکرده و دست دوم
گوشیکا - خرید و فروش گوشی کارکرده و دست دوم

توضیحات آگهی

ی گوشی دارم دوهفته س خریدم و میخام بفروشم ،قیمت 3500000