1,500,000 تومان
شماره آگهی: 4066

توضیحات آگهی

گوشی کارکرده
بسیار تمیز
بدون ضربه خوردگی