3,000,000 تومان
شماره آگهی: 3933

توضیحات آگهی

گوشی کاملا سالم، با تمام لوازم، پول نیازم، با گوشی مدل پایینتر هم معاوضه میکنم