گوشیکا - خرید و فروش گوشی کارکرده و دست دوم
6,300,000 تومان
شماره آگهی: 9466
گوشیکا - خرید و فروش گوشی کارکرده و دست دوم

توضیحات آگهی

گوشی سالمه سالمه
به شرط
قاب نیلکین