3,800,000 تومان
شماره آگهی: 2178

توضیحات آگهی

گوشی سالم و تمیزه تا حالا باز نشده و تعمیر هم نشده
بسیار تمیز