گوشیکا - خرید و فروش گوشی کارکرده و دست دوم
7,350,000 تومان
شماره آگهی: 9996
گوشیکا - خرید و فروش گوشی کارکرده و دست دوم

توضیحات آگهی

گوشی نو یک ماه کار

قیمت زیر بازار

حدود یک ملیون اشانتیون

نیاز به پول دارم‌که فروختم

بهترین گوشی اگه پ ول داشتم نمیفروختم