گوشیکا - خرید و فروش گوشی کارکرده و دست دوم
3,300,000 تومان
شماره آگهی: 11779
گوشیکا - خرید و فروش گوشی کارکرده و دست دوم

توضیحات آگهی

گوشی سالم هستش
لوازم تکمیل
با انتقال مالکیت