6,500,000 تومان
شماره آگهی: 7877

توضیحات آگهی

سالم و در حد یکماه کار کرده رنگ سفید با تمام وسایل