3,100,000 تومان
شماره آگهی: 2121

توضیحات آگهی

گوشی بسیار سالم و درحدنو.