12,300,000 تومان
شماره آگهی: 4030

توضیحات آگهی

گوشی سالم بدون خط و خش با جعبه و انتقال مالکیت
فیس ایدی سالم باطری ۳زوزه عوض کردمدرب پشتش ترک برداشته که اصلا احتیتجی به عوض کردن نیست تو عکس ها گذاشتم
قیمت خیلی پایین گذاشتم