گوشیکا - خرید و فروش گوشی کارکرده و دست دوم
9,500,000 تومان
شماره آگهی: 8114
گوشیکا - خرید و فروش گوشی کارکرده و دست دوم

توضیحات آگهی

گوشی سالم باطری 80
انتقال مالکیت دارد