13,500,000 تومان
شماره آگهی: 3873

توضیحات آگهی

گوشی بدون خط خش سالم به شرط حافظه ۶۴
رنگ سفید