گوشیکا - خرید و فروش گوشی کارکرده و دست دوم
گوشیکا - خرید و فروش گوشی کارکرده و دست دوم

توضیحات آگهی

گوشی سالم تمیز باز نشده همراه ۲ کاور
با انتقال مالکیت
باتری ۸۳٪
قیمت عالی بعلت مهاجرت دارم زیر قیمت میدم