توضیحات آگهی

ایفون ایxs.max تمیز درحد نو بدون بازشدگی
سلامت باتری 85
بشرط میدم تو فاکتور قید می کنم
درب فروشگاه فروخته میشه