4,000,000 تومان
شماره آگهی: 4553

توضیحات آگهی

این دستگاه کاما سالم است و با شارژر میباشد .
انتقال مالکیت کاملا قانونی انجام پذیر است .
علت پایین بودن قیمت لاک شبکه است که با هزینه حدود ۱میلیون حل میشود .