گوشیکا - خرید و فروش گوشی کارکرده و دست دوم
2,000,000 تومان
شماره آگهی: 7972
گوشیکا - خرید و فروش گوشی کارکرده و دست دوم

توضیحات آگهی

گوشی سالم می باشد
باتری تازه عوض شده
به دلیل ارتقا گوشی فروشی می باشد
تهران -پایین تر ازعلا الدین- ساختمان بورس