18,700,000 تومان
شماره آگهی: 3720

توضیحات آگهی

سلام
گوشی در حد اک میباشد بدون کوچکترین زدگی
۱۲۸ گیگ
z/a