1,000,000 تومان
شماره آگهی: 3836

توضیحات آگهی

گوشی کاملا سالم و دارای کارتن و قاب میباشد.