توضیحات آگهی

باتری ۱۰۰ لوازم جانبی کامل ‌
گوشی تر ات نو

رجیستری موبایل

رجیستری گوشی بدون پاسپورت