توضیحات آگهی

بدون هیچگونه خط و خش و حتی نقطه
از گارانتی ۸ ماه باقی مانده